4 Králi. 17: 26 je ... Čo je 4Kar. 17: 26? 2020

4 Králi. 17: 26 je ... Čo je 4Kar. 17: 26? 2020
a bolo mi povedané, assýrsky kráľ a riekol: národy, ktoré si preniesol a osadil v mestách Samárie, nepoznajú Boha zeme, preto poslal na nich levy, aj tu sú Zabíja ich, lebo nepoznajú zákon Boha tejto zeme.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.