4 Králi. 17: 2 je ... Čo je to 4Kar. 17: 2? 2020

4 Králi. 17: 2 je ... Čo je to 4Kar. 17: 2? 2020
a on to urobil zlé v očiach Hospodinových, že nie tak ako kráľovia Izraelovi, ktorí boli pred ním.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.