1Par. 11: 36 je to ... Čo je 1Par. 11: 36? 2020

1Par. 11: 36 je to ... Čo je 1Par. 11: 36? 2020
Hefer z Maher; Ahia pelonit;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.