1Par. 11: 32 je ... Čo je 1Par. 11: 32? 2020

1Par. 11: 32 je ... Čo je 1Par. 11: 32? 2020
Huraj z Nagale - Gaash; Aviel z Aravy;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.