1Par. 11: 31 je ... Čo je 1Par. 11: 31? 2020

1Par. 11: 31 je ... Čo je 1Par. 11: 31? 2020
Ittai, syn Ribai, od Gibe z Benjamina; Vanessa Pirafonian;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.