1Par. 11: 30 je ... Čo je 1Par. 11: 30? 2020

1Par. 11: 30 je ... Čo je 1Par. 11: 30? 2020
Magaraj z Netofahanu; Uzdravený, syn Baana, Netofatský; 2 Svet. 23: 28

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.