1Par. 11: 28 je ... Čo je 1Par. 11: 28? 2020

1Par. 11: 28 je ... Čo je 1Par. 11: 28? 2020
Ira, syn Ikesh, tekojský; Eviezer Anathothos;

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.