1Par. 11: 26 je ... Čo je 1Par. 11: 26? 2020

1Par. 11: 26 je ... Čo je 1Par. 11: 26? 2020
A náčelník bojovníkov: Azael, brat Joábov. Elhanan, syn Dóda, z Betlehema; 2 Svet. 23: 24

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.