1Par. 11: 25 je ... Čo je 1Par. 11: 25? 2020

1Par. 11: 25 je ... Čo je 1Par. 11: 25? 2020
Bol viac známy ako tridsať, ale s tromi sa nerovnali a David ho urobil najbližším vykonávateľom jeho rozkazov. 2 Svet. 23: 23

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.