1Par. 11: 18 je ... Čo je 1Par. 11: 18? 2020

1Par. 11: 18 je ... Čo je 1Par. 11: 18? 2020
a tri brzdy skrze vojsko Filištínov, načerpali vodu z betlehemskej studne, pri bráne, a vzal ju a priniesol ju k Dávidovi. Ale Dávid nechcel to piť a vylial ho pre slávu Pána, . Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.