1Par. 11: 17 je ... Čo je 1Par. 11: 17? 2020

1Par. 11: 17 je ... Čo je 1Par. 11: 17? 2020
a túžil [nápoj] k Dávidovi a povedal:, Kto by mi dal niekto napiť vody z betlehemskej studne, ktorá je pri bráne! 2 Svet. 23: 15

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.