1Par. 10: 4

Saul povedal svojmu zbrojnošovi: Vytiahni meč a vrazil mi cez to, lesť tí neobrezanci prísť a zneužiť ma. Ale panovač sa neodvážil, pretože bol veľmi vystrašený. Potom Saul vzal meč a padol na ňu. Súd. 9: 54 1 Králi. 31: 4

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.