View All
Meleg

Meleg

Mel'eg (1 Chron. 8:35) - analóg. Ahaz, b (v 1 Chronicles 9:41 bol menovaný Melech). Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.

View All
Loach - A ... Čo je Loach?

Loach

VYUNOVYE -s; pl. Zool. Rodina sladkovodných rýb radu Carpiformes, ktorá zahŕňa loaches. encyklopedický slovník. 2009.

View All
Istalkur je ... Čo je Istalkur?

Istalkour

( 2Ezd 8:. 40) - Ufiya otec, jeden z náčelníkov kmeňov v dňoch Ezra. V (Ez 8:14) namiesto Ufa prečítajte: Ufa . Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.