Poľnohospodársky slovník

View All
Bacchukiah

Bacchukiah

(Devastácii boha) - názov dvoch jedincov: a) (Nehemiah 11: 17), druhý k začatiu vďakyvzdania v modlitbe, v dňoch Nehemiáša. ; b) (Ne 12:25) jeden z vrátnikov je na stráži pri prahu brány. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.

Veľká sovietska encyklopédia

View All
Rím. 13: 5 je ... Čo je to Rím? 13: 5?

Rím. 13: 5

Preto musí nevyhnutne vzťahovať, a to nielen od [strach] trestu, ale aj pre svedomie , Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.

Veľká sovietska encyklopédia

View All
Rufus. 2: 1 je ... Čo je Rufus. 2: 1?

Rufus. 2: 1

Mala potom Noémi priateľa svojho manžela, muža z veľkého bohatstva, z čeľade Elimelech, a jeho meno bolo Boaz , Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.