Poľnohospodársky slovník

View All
Rím. 8: 20

Rím. 8: 20

K vytvoreniu bolo podrobené márnosti, nie dobrovoľne, ale z dôvodu toho, kto vystavený (it) - v nádeji, Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.

Veľká sovietska encyklopédia

View All
1Par. 1: 41 je ... Čo je 1 Par. 1: 41?

1Par. 1: 41

Deti Ana: Dishon. Synov Dishonových: Hemdan, Ešban, Ifran a Heran. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.

Veľká sovietska encyklopédia

View All
Felaya je ... Čo je Felaya?

Felaya

(Odlíšiť od Boha) - meno niekoľkých osôb: a) (1 Chronicles 3: 24) synov Elioenai, pochádzajúce z Davida a Zerubábelom .. b) (Neh 8: 7) Levit, ktorý spolu s inými vysvetlil zákon ľudu. V ( 2Ezd 9:. 48) má hodnotu: Faliya . c) (Ney 10:. 10), jeden z levitov žili v Ezra a Nehemiáša. Biblia. Starý a Nový zákon.